Monacký půlmaraton 03. 09. 2023 - KRB Chrudim

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nejbližší závod
Registrace on-line ukončena.
Dodatečná registrace je možná na místě startu do 9:30.
17. ročník Monackého půlmaratonu se poběží v neděli 03. 09. 2023 dopoledne se startem v 10.00 hodin!!!
Registrace on-line bude uzavřena 24 hodin před startem závodu.

Startovné při registraci on-line je 300,- Kč.
Při registraci na místě zaplatíte 400,- Kč.
Ve startovném je zahrnuto občerstvení na trati a jídlo po doběhu. Jídlo je možné si vybrat s masem či bez ve formuláři.
Půlmaraton se běží na nové trati, věnujte prosím pozornost aktualizované mapě závodů na našich stránkách.
Start  i cíl je nad restaurací Monako. Trasa je shodná s trasou Malé i Velké  ceny Monaka a je vložen první, malý okruh, který bude označen růžovými  fáborky. Po jeho absolvování po startu a proběhnutí cílem se poběží 2  okruhy o délce 9 800 m.
Běží se z 95% na lesních a šotolinových cestách.
Limit na půlmaraton jsou 3 hodiny. Dřívější start není možný.

Registrací do závodu a převzetím startovního čísla, každý běžec stvrzuje toto čestné prohlášení:
Čestně prohlašuji, že jsem z vlastní vůle připraven(a) a chci absolvovat  běžecký závod "Monacký půlmaraton" konanou dne 03. 09. 2023  ve Slatiňanech, který může být spojený s možným rizikem úrazu a případnými  zdravotními následky. Jsem duševně i fyzicky zdráv(a) a svéprávný(á),  nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných toxických či návykových látek.  Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních obtíží, které by mi při těchto  aktivitách mohly způsobit újmu na zdraví. Nezamlčel(a) jsem žádné z výše  uvedených informací ani níže jmenovaných nemocí a kontraindikací. V  opačném případě plně odpovídám za následky způsobené tímto zamlčením.

Startovní číslo obdržíte maximálně 30 minut před startem závodu při úhradě startovného.

Parkování: již není možné  v areálu vedlejší úpravny vody, proto musíme využít travnatou plochu  pod Monakem, která je kapacitně omezena. Upozorňujeme řidiče, že je  vjezd do lesních pozemků a parkování na lesních cestách zakázáno.
Naše závody probíhají podle Pravidel atletiky, což mimo jiné znamená:
® mít startovní číslo řádně připevněné na prsou (Pravidlo 143.7).
Špendlíky  či magnetky budou ve všech rozích startovního čísla, v případě  nečitelného startovního čísla při probíhání cílem, bude závodník  diskvalifikován.
® zákaz používat různé přehrávače apod. se sluchátky v závodním prostoru (Pravidlo 144.3.b).
® zákaz probíhání osob doprovázejících běžce cílovým prostorem
® zákaz zdržovat se v prostoru cílové rovinky a v prostoru rozhodčích
Aktuality | Mistrovství Monaka | Závody 2023 | Nejbližší závod | Fotogalerie | Plány tratí | Výsledky | Odkazy | Kontakt | Partneři a sponzoři | Registrace na závody | Registrovaní běžci | Malá běžecká škola | Ztráty a nálezy | Hlavní mapa webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky