Aktuality - KRB Chrudim

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

43. Velká cena Monaka se poběží v neděli 22. 10. 2023 dopoledne se startem v 10.30 hodin!!!
Již na tento závod se registrujte on-line v odkazech níže. Registrace on-line bude uzavřena 24 hodin před startem závodu.

Startovné při registraci on-line je v hlavním závodě na 10 km 100,- Kč, za běh na trati 3,6 km pak zaplatíte 50,- Kč.
Při registraci na místě zaplatíte 150,- Kč a 75,- Kč.

Registrací do závodu a převzetím startovního čísla, každý běžec stvrzuje toto čestné prohlášení:
Čestně  prohlašuji, že jsem z vlastní vůle připraven(a) a chci absolvovat  běžecký závod "Velkou cenu Monaka" konanou dne 22. 10. 2023 ve  Slatiňanech, který může být spojený s možným rizikem úrazu a případnými  zdravotními následky. Jsem duševně i fyzicky zdráv(a) a svéprávný(á),  nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných toxických či návykových látek.  Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních obtíží, které by mi při těchto  aktivitách mohly způsobit újmu na zdraví. Nezamlčel(a) jsem žádné z výše  uvedených informací ani níže jmenovaných nemocí a kontraindikací. V  opačném případě plně odpovídám za následky způsobené tímto zamlčením.

Startovní číslo obdržíte maximálně 30 minut před startem závodu při úhradě startovného.


Parkování: již není možné  v areálu vedlejší úpravny vody, proto musíme využít travnatou plochu  pod Monakem, která je kapacitně omezena. Upozorňujeme řidiče, že je  vjezd do lesních pozemků a parkování na lesních cestách zakázáno.
Naše závody probíhají podle Pravidel atletiky, což mimo jiné znamená:
® mít startovní číslo řádně připevněné na prsou (Pravidlo 143.7).
Špendlíky  či magnetky budou ve všech rozích startovního čísla, v případě  nečitelného startovního čísla při probíhání cílem, bude závodník  diskvalifikován.
® zákaz používat různé přehrávače apod. se sluchátky v závodním prostoru (Pravidlo 144.3.b).
® zákaz probíhání osob doprovázejících běžce cílovým prostorem
® zákaz zdržovat se v prostoru cílové rovinky a v prostoru rozhodčích
Aktuality | Mistrovství Monaka | Závody 2023 | Nejbližší závod | Fotogalerie | Plány tratí | Výsledky | Odkazy | Kontakt | Partneři a sponzoři | Registrace na závody | Registrovaní běžci | Malá běžecká škola | Ztráty a nálezy | Hlavní mapa webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky