380. MCM - KRB Chrudim

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nejbližší závod
Registrace on-line ukončena
380. Malá cena Monaka se poběží ve středu 27. 09. 2023 odpoledne se startem v 17.30 hodin!!!
Již na tento závod se registrujte on-line v odkazech níže. Registrace on-line bude uzavřena 24 hodin před startem závodu.

Startovné při registraci on-line je v hlavním závodě na 10 km 50,- Kč, za běh na trati 3,6 km pak zaplatíte 30,- Kč.
Při registraci na místě zaplatíte 75,- Kč a 50,- Kč.

Registrací do závodu a převzetím startovního čísla, každý běžec stvrzuje toto čestné prohlášení:
Čestně  prohlašuji, že jsem z vlastní vůle připraven(a) a chci absolvovat  běžecký závod "Malou cenu Monaka" konanou dne 27.9.2023 ve Slatiňanech,  který může být spojený s možným rizikem úrazu a případnými zdravotními  následky. Jsem duševně i fyzicky zdráv(a) a svéprávný(á), nejsem pod  vlivem alkoholu ani jiných toxických či návykových látek. Nejsem si  vědom(a) žádných zdravotních obtíží, které by mi při těchto aktivitách  mohly způsobit újmu na zdraví. Nezamlčel(a) jsem žádné z výše uvedených  informací ani níže jmenovaných nemocí a kontraindikací. V opačném  případě plně odpovídám za následky způsobené tímto zamlčením.

Startovní číslo obdržíte maximálně 30 minut před startem závodu při úhradě startovného.


Parkování: již není možné  v areálu vedlejší úpravny vody, proto musíme využít travnatou plochu  pod Monakem, která je kapacitně omezena. Upozorňujeme řidiče, že je  vjezd do lesních pozemků a parkování na lesních cestách zakázáno.
Naše závody probíhají podle Pravidel atletiky, což mimo jiné znamená:
® mít startovní číslo řádně připevněné na prsou (Pravidlo 143.7).
Špendlíky  či magnetky budou ve všech rozích startovního čísla, v případě  nečitelného startovního čísla při probíhání cílem, bude závodník  diskvalifikován.
® zákaz používat různé přehrávače apod. se sluchátky v závodním prostoru (Pravidlo 144.3.b).
® zákaz probíhání osob doprovázejících běžce cílovým prostorem
® zákaz zdržovat se v prostoru cílové rovinky a v prostoru rozhodčích
Aktuality | Mistrovství Monaka | Závody 2023 | Nejbližší závod | Fotogalerie | Plány tratí | Výsledky | Odkazy | Kontakt | Partneři a sponzoři | Registrace na závody | Registrovaní běžci | Malá běžecká škola | Ztráty a nálezy | Hlavní mapa webu
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky